Beberapa kumpulan kalam mutiara dari Al Habib Ali Masyhur bin Hafidz (Mufti Tarim) yang telah berpulang ke Rahmatullah pada hari Selasa 26 Mei 2020/03 Syawal 1441

  • “Barang siapa yang meninggalkan maksiat kerana takut kepada Allah maqomnya/darajatnya lebih tinggi daripada orang yang beribadah setiap hari”
  • “Selalulah merasa kurang dalam membantu Rasulullah dan ummatnya, sehingga kau sampai kederajat yang tinggi. Jika kau selalu merasa sudah cukup banyak membantu Rasulullah dan ummatnya maka kau tidak akan menemui derajat yang tinggi.”
  • “Ilmu itu milik Allah, Barangsiapa yang beramal dengan satu ilmu , maka Allah akan memberikan kefahaman terhadap ilmu yang tidak ia ketahui”
  • “Barangsiapa yang dirinya terkalahkan oleh kuatnya syahwat dunia, maka ia akan senantiasa menjadi budak ahli dunia dan barangsiapa yang qana’ah ( menerima karunianya dengan lapang dada ) maka akan hilangkan ketundukannya pada dunia.” ⠀⠀
  • “Sadarilah Handphone adalah sesuatu yang sangat ringan dibawa oleh sebagian orang di dunia, namun di akhirat akan menjadi berat Hisabnya, Maka gunakanlah Handphone untuk agamamu demi kebahagiaanmu di akhirat.”
  • “Wanita yang paling dekat dengan sayyidatuna Fatimah Az-Zahra nanti di akhirat adalah wanita yang paling sempurna menjaga auratnya, bukan wanita yang dekat dengan nasabnya, akan tetapi membuka auratnya.”
  • “Jadikan Amalmu untuk mendapatkan pengakuan dari Allah, bukan untuk mendapatkan pengakuan manusia.”
  • “Kalau kamu mengaku cinta orang-orang sholeh nescaya kamu akan ikut apa yang mereka buat.”

Kalam Al-Habib Ali Masyhur bin Hafidz ⠀

Al-Fatihah buat permata ini ⠀

Semoga Allah merahmati beliau dan kita mendapat barokah Asror dan ilmu beliau.

Categories: Hadist